Obszary chronione Bydgoszcz

Ochrona przyrody w Bydgoszczy

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Bydgoszczy? Sprawdź aktualne statystyki dla Bydgoszczy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Bydgoszczy

obszar chronionego krajobrazu
  • Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy: 1621.0 ha
  • Zalewu Koronowskiego: 952.0 ha
  • Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej część wschodnia i zachodnia: 538.0 ha
park krajobrazowy
  • Nadwiślański Park Krajobrazowy: 1224.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Solecka Dolina Wisły: 504.0 ha
  • Dolina Noteci: 53.0 ha
użytek ekologiczny
  • "Zielona Ostoja": 3.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Dolnej Wisły: 976.0 ha
  • Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego: 53.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: