Geoportal Bytom - Obszary chronione Bytom

Obszary chronione Bytom

Ochrona przyrody w Bytomiu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Bytomiu? Sprawdź aktualne statystyki dla Bytomia, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Bytomia

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie: 841.0 ha
stanowisko dokumentacyjne
  • Blachówka: 7.9 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Miechowicka Ostoja Leśna: 307.0 ha
  • Żabie Doły: 47.0 ha
  • Suchogórski Labirynt Skalny: 20.0 ha
  • Doły Piekarskie: 0.41 ha
rezerwat
  • Segiet - otulina: 33.0 ha
  • Segiet: 22.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Bytom

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: