Obszary chronione Zbrosławice - tarnogórski

Ochrona przyrody w Zbrosławicach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Zbrosławicach? Sprawdź aktualne statystyki dla Zbrosławic, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Zbrosławic

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie: 417.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Park w Reptach i dolina rzeki Dramy: 242.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: