Obszary chronione Bytów - Bytów

Ochrona przyrody w gminie Bytów

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Bytów? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Bytów, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Bytów

park krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi: 1581.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Lasy Rekowskie: 2237.0 ha
 • Bytowskie Jeziora Lobeliowe: 1422.0 ha
 • Dolina Słupi: 458.0 ha
 • Pływające wyspy pod Rekowem: 108.0 ha
 • Ostoja Zapceńska:
użytek ekologiczny
 • Jeleń: 85.0 ha
 • Gubisz: 15.0 ha
 • Wiejskie: 14.0 ha
 • Stary Staw: 11.0 ha
 • Mała Boruja: 9.2 ha
 • Ząbinowickie: 8.9 ha
 • Rekowskie: 8.1 ha
 • : 7.6 ha
 • Płoczyca: 7.0 ha
 • : 5.1 ha
 • Leniwe: 2.0 ha
rezerwat
 • Jezioro Głęboczko - otulina: 103.0 ha
 • Jezioro Głęboczko: 29.0 ha
 • Jezioro Cechyńskie Małe - otulina: 28.0 ha
 • Mechowiska Czaple - otulina: 26.0 ha
 • Las nad Jeziorem Mądrzechowskim: 25.0 ha
 • Mechowiska Czaple: 9.3 ha
 • Gołębia Góra: 7.3 ha
 • Bukowa Góra nad Pysznem: 6.3 ha
 • Jezioro Cechyńskie Małe: 4.6 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Słupi: 1567.0 ha
 • Bory Tucholskie: 473.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Studzienice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: