Obszary chronione Studzienice - bytowski

Ochrona przyrody w Studzienicach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Studzienicach? Sprawdź aktualne statystyki dla Studzienic, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Studzienic

obszar chronionego krajobrazu
 • Lipuski: 51.0 ha
park krajobrazowy
 • Zaborski Park Krajobrazowy: 0.61 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Zapceńska: 1660.0 ha
 • Bytowskie Jeziora Lobeliowe: 1071.0 ha
 • Studzienickie Torfowiska: 175.0 ha
 • Sandr Brdy: 118.0 ha
 • Dolina Stropnej: 58.0 ha
 • Dolina Słupi: 0.57 ha
rezerwat
 • Jezioro Cechyńskie Małe - otulina: 161.0 ha
 • Dolina Kulawy - otulina: 75.0 ha
 • Dolina Kulawy: 68.0 ha
 • Jezioro Cechyńskie Małe: 53.0 ha
 • Kruszynek - otulina: 0.01 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Bory Tucholskie: 10192.0 ha
 • Wielki Sandr Brdy: 239.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Studzienice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: