Obszary chronione Chełmno

Ochrona przyrody w Chełmnie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Chełmnie? Sprawdź aktualne statystyki dla Chełmna, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Chełmna

park krajobrazowy
  • Chełmiński Park Krajobrazowy: 1040.0 ha
  • Nadwiślański Park Krajobrazowy: 275.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Solecka Dolina Wisły: 161.0 ha
  • Zbocza Płutowskie: 0.02 ha
rezerwat
  • Łęgi na Ostrowiu Panieńskim: 4.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Dolnej Wisły: 147.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Chełmno
Przejdź na nowy: Geoportal Chełmno

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: