Geoportal Chełmno - chełmiński - Obszary chronione Chełmno - chełmiński

Obszary chronione Chełmno - chełmiński

Ochrona przyrody w gminie Chełmno

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Chełmno? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Chełmno, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Chełmno

park krajobrazowy
 • Chełmiński Park Krajobrazowy: 10421.0 ha
 • Nadwiślański Park Krajobrazowy: 547.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Solecka Dolina Wisły: 1204.0 ha
 • Zbocza Płutowskie: 175.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 3.1 ha
 • : 2.5 ha
 • : 1.9 ha
 • : 1.7 ha
 • : 1.3 ha
 • Nowa Wieś I: 1.2 ha
 • : 0.81 ha
 • Kolno III: 0.73 ha
 • : 0.46 ha
 • : 0.39 ha
 • : 0.38 ha
 • : 0.36 ha
 • : 0.32 ha
 • : 0.3 ha
 • : 0.25 ha
 • :
 • :
rezerwat
 • Łęgi na Ostrowiu Panieńskim: 30.0 ha
 • Ostrów Panieński: 15.0 ha
 • Zbocza Płutowskie: 13.0 ha
 • Góra św. Wawrzyńca: 0.77 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Dolnej Wisły: 1476.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Chełmno

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: