Geoportal Chociwel - Chociwel - Obszary chronione Chociwel - Chociwel

Obszary chronione Chociwel - Chociwel

Ochrona przyrody w gminie Chociwel

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Chociwel? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Chociwel, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Chociwel

park krajobrazowy
  • Iński Park Krajobrazowy - otulina: 6830.0 ha
  • Iński Park Krajobrazowy: 2564.0 ha
użytek ekologiczny
  • Węgorzyński Derkacz:
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Ostoja Ińska: 15472.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Marianowo
Przejdź na nowy: Geoportal Chociwel

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: