Obszary chronione Choroszcz - Choroszcz

Ochrona przyrody w Choroszczy

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Choroszczy? Sprawdź aktualne statystyki dla Choroszczy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Choroszczy

obszar chronionego krajobrazu
  • Dolina Narwi: 1754.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Narwiańskie Bagna: 1642.0 ha
  • Ostoja Narwiańska: 195.0 ha
park narodowy
  • Narwiański Park Narodowy - otulina: 6588.0 ha
  • Narwiański Park Narodowy: 1642.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Bagienna Dolina Narwi: 8160.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Dobrzyniewo Duże
Przejdź na nowy: Geoportal Choroszcz

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: