Geoportal Dobrzyniewo Duże - białostocki - Obszary chronione Dobrzyniewo Duże - białostocki

Obszary chronione Dobrzyniewo Duże - białostocki

Ochrona przyrody w Dobrzyniewie Dużym

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Dobrzyniewie Dużym? Sprawdź aktualne statystyki dla Dobrzyniewa Dużego, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Dobrzyniewa Dużego

obszar chronionego krajobrazu
  • Dolina Narwi: 1576.0 ha
park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda Sławińskiego - otulina: 5212.0 ha
  • Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda Sławińskiego: 3566.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Knyszyńska: 5334.0 ha
  • Ostoja Narwiańska: 468.0 ha
rezerwat
  • Krzemianka: 148.0 ha
  • Kulikówka: 10.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Puszcza Knyszyńska: 6546.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Dobrzyniewo Duże

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: