Obszary chronione Dębica

Ochrona przyrody w Dębicy

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Dębicy? Sprawdź aktualne statystyki dla Dębicy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Dębicy

obszar chronionego krajobrazu
  • Pogórza Strzyżowskiego: 723.0 ha
  • Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie): 15.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Las nad Braciejową: 558.0 ha
  • Dolna Wisłoka z Dopływami: 11.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Czarna, Ochrona przyrody Dębica, Ochrona przyrody Żyraków
Przejdź na nowy: Geoportal Dębica

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: