Pozwolenia na budowę Dębica

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Dębicy

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Dębicy. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Dębicy. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Dębicy w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Dębicy dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Dębicy wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Dębicy

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Dębicy. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa wraz z przyłączami gazu
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.13.169.2020.MS
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-26
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Dębica,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.14.111.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-25
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Dębica, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
  Status: Decyzja pozytywna
 • przebudowa oraz zmiana sposobi użytkowania części pomieszczeń w budynku Biblioteki Miejskiej na pomieszczenia Dziennego Domu "SENIOR+" wraz z rozbudową instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej oraz c.o., a także budowa instalacji wentylacji mechanicznej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.106.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-24
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Dębica, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana pozwolenia na budowę z dnia 28.05.2014 nr 412/2014 znak AB.6740.11.57.2014 w zakresie zmiany projektu zagospodarowania działki oraz charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego tj.: wysokości, szerokości, długości, kubatury i powierzchni zabudowy
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.11.29.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-21
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Dębica, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Dębicy przy ul. Łąkowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.13.159.2020.KJ
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-20
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Dębica,
  Status: Brak sprzeciwu
 • budowa instalacji gazowej w budynku usługowym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.6.112.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-13
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Dębica, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem na wody opadowe, elektryczną, budowę miejsc postojowych oraz przebudowę istniejącego placu w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja terenu pomiędzy budynkami Galerii Sztuki a Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy w celu stworzenia Ogrodu Sztuki”
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.99.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-07
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Dębica, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa instalacji gazowej w budynku Ośrodka Szkolenia Kierowców "RONDO"
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.6.102.20200
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-31
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Dębica, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wiaty przeładunkowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.12.115.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-31
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Dębica, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami wody, kanalizacji sanitarnej, gazową, elektryczną, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.6.99.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Dębica, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Działki - przetargi publiczne Żyraków
Nieruchomości Żyraków