Pozwolenia na budowę Żyraków - dębicki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Żyrakowie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Żyrakowa. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Żyrakowie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Żyrakowa

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Żyrakowie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa sieci napowietrznej oświetlenia drogowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.13.147.2021.AAK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-20
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Dębica,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Rozbiórka dwóch budynków gospodarczych
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6741.15.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Dębica, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa wraz z przyłączami gazu
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.13.137.2021.DK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-18
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Dębica,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami : wodociągowa, kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem, gazu, elektryczną, wentylacji mechanicznej, odgromową i c.o.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.12.78.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-17
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Dębica, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa wraz z przyłączem gazu
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.13.132.2021.KJ
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-17
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Dębica,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami : wodociągowa, kanalizacji sanitarnej z bezodpływowym zbiornikiem, gazu, elektryczną, wentylacji mechanicznej z rekuperacją i c.o.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.12.76.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-13
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Dębica, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa wraz z przyłączami gazu
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.13.126.2021.DK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-07
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Dębica,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami : wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazową, elektryczną i c.o.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.12.69.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-06
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Dębica, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku usługowo - produkcyjnego wraz z częścią biurowo -socjalną oraz instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania, fotowoltaiczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.4.41.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-06
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Dębica, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną (stacją transformatorową oraz instalacjami elektrycznymi)
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.12.67.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-28
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Dębica, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: