Geoportal Dobiegniew - Dobiegniew - Obszary chronione Dobiegniew - Dobiegniew

Obszary chronione Dobiegniew - Dobiegniew

Ochrona przyrody w Dobiegniewiu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Dobiegniewiu? Sprawdź aktualne statystyki dla Dobiegniewia, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Dobiegniewia

obszar chronionego krajobrazu
 • Puszcza Drawska: 27770.0 ha
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Korytnica Rzeka: 2.6 ha
 • Obszar Chronionego Krajobrazu F (Bierzwnik): 1.1 ha
 • Obszar Chronionego Krajobrazu "Puszcza nad Drawą" (woj. zachodniopomorskie): 0.04 ha
 • Puszcza nad Drawą (woj. wielkopolskie): 0.02 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Uroczyska Puszczy Drawskiej: 21702.0 ha
 • Lasy Bierzwnickie: 533.0 ha
użytek ekologiczny
 • TORFOWISKO SARBINOWO: 11.0 ha
 • BAGNO GRĄSY: 4.7 ha
 • GRZYBIENIOWY STAW: 3.8 ha
 • OCZKO: 2.1 ha
 • TRASZKA: 1.4 ha
 • CHOMĘTOWO: 1.4 ha
 • PRZY BAGNIE: 1.1 ha
park narodowy
 • Drawieński Park Narodowy - otulina: 7379.0 ha
 • Drawieński Park Narodowy: 5575.0 ha
rezerwat
 • Torfowisko Osowiec: 18.0 ha
 • Flisowe Źródliska: 9.9 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Lasy Puszczy nad Drawą: 35127.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Bierzwnik
Przejdź na nowy: Geoportal Dobiegniew

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: