Obszary chronione Bierzwnik - choszczeński

Ochrona przyrody w Bierzwniku

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Bierzwniku? Sprawdź aktualne statystyki dla Bierzwnika, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Bierzwnika

obszar chronionego krajobrazu
 • Obszar Chronionego Krajobrazu F (Bierzwnik): 15446.0 ha
 • Puszcza Drawska: 0.02 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Lasy Bierzwnickie: 5309.0 ha
 • Uroczyska Puszczy Drawskiej: 3776.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 5.6 ha
 • : 4.7 ha
 • : 4.2 ha
 • : 3.9 ha
 • : 2.7 ha
 • : 2.7 ha
 • : 0.89 ha
 • Parszywe bagno II: 0.27 ha
 • : 0.02 ha
 • Parszywe Bagno II:
park narodowy
 • Drawieński Park Narodowy - otulina: 1879.0 ha
 • Drawieński Park Narodowy: 76.0 ha
rezerwat
 • Torfowisko Konotop - otulina: 94.0 ha
 • Torfowisko Konotop: 25.0 ha
 • Łasko: 17.0 ha
 • Źródlisko Skrzypowe: 1.2 ha
 • Wyspa na Jeziorze Bierzwnik: 1.1 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Lasy Puszczy nad Drawą: 23906.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Dobiegniew, Ochrona przyrody Krzęcin
Przejdź na nowy: Geoportal Bierzwnik

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: