Obszary chronione Dynów

Ochrona przyrody w Dynowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Dynowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Dynowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Dynowa

obszar chronionego krajobrazu
  • Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu: 0.28 ha
  • Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu:
park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego: 1019.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Rzeka San: 53.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Pogórze Przemyskie: 1013.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Nozdrzec, Ochrona przyrody Dynów
Przejdź na nowy: Geoportal Dynów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: