Obszary chronione Dynów - rzeszowski

Ochrona przyrody w gminie Dynów

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Dynów? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Dynów, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Dynów

obszar chronionego krajobrazu
  • Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu: 8396.0 ha
  • Hyżnieńsko-Gwoźnicki Obszar Chronionego Krajobrazu: 0.28 ha
  • Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu: 0.05 ha
park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego: 3506.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Rzeka San: 62.0 ha
rezerwat
  • Mójka: 0.03 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Pogórze Przemyskie: 3503.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Dynów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: