Geoportal Głogów Małopolski - Głogów Małopolski - Obszary chronione Głogów Małopolski - Głogów Małopolski

Obszary chronione Głogów Małopolski - Głogów Małopolski

Ochrona przyrody w gminie Głogów Małopolski

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Głogów Małopolski? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Głogów Małopolski, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Głogów Małopolski

obszar chronionego krajobrazu
  • Sokołowsko-Wilczowolski Obszar Chronionego Krajobrazu: 2813.0 ha
  • Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu: 1193.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Mrowle Łąki: 154.0 ha
rezerwat
  • Bór - otulina: 248.0 ha
  • Bór: 245.0 ha
  • Zabłocie: 79.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Puszcza Sandomierska: 2716.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Trzebownisko, Ochrona przyrody Świlcza

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: