Obszary chronione Świlcza - rzeszowski

Ochrona przyrody w Świlczy

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Świlczy? Sprawdź aktualne statystyki dla Świlczy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Świlczy

obszar chronionego krajobrazu
  • Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu: 3076.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Mrowle Łąki: 113.0 ha
użytek ekologiczny
  • "Trzciana Olszyny": 31.0 ha
rezerwat
  • Zabłocie: 76.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Puszcza Sandomierska: 2322.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Świlcza

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: