Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Głowno

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Głowno

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Głownie i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Głownie, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Głowno

Sprawdź MPZP Głowno dla dowolnej działki w Głownie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr LVI/403/22 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Głowno położonego w rejonie ulic: Sikorskiego i Norblina
  Numer uchwały: LVI/403/22
  Data uchwalenia: 2022-02-09
 • Uchwała nr XLVIII/340/21 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 8 września 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części obszaru miasta Głowno ograniczonej: linią kolejową Bednary – Łódź Kaliska oraz granicą miasta Głowno
  Numer uchwały: XLVIII/340/21
  Data uchwalenia: 2021-09-08
 • Uchwała nr XXXIII/256/20 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Głowno w rejonie ulic: Andrzeja Struga, Jana Pawła II, Jakuba Głowińskiego oraz Wodociągowej
  Numer uchwały: XXXIII/256/20
  Data uchwalenia: 2020-09-30
 • Uchwała nr LII/333/17 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głowno obejmującej rejon ulic: Dorzecznej, Sosnowej, Łódzkiej, Brzozowej, Broniewskiego, Polnej, Św. Barbary, Sikorskiego, granic miasta Głowno oraz rzeki Brzuśni – część C
  Numer uchwały: LII/333/17
  Data uchwalenia: 2017-11-22
 • Uchwała nr XLIX/327/17 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 4 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głowno obejmującego rejon ulic: Dorzecznej, Sosnowej, Łódzkiej, Brzozowej, Broniewskiego, Polnej, Św. Barbary, Sikorskiego, granic miasta Głowno oraz rzeki Brzuśni – część B
  Numer uchwały: XLIX/327/17
  Data uchwalenia: 2017-10-04
 • Uchwała nr XLV/298/17 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głowno obejmującego rejon ulic: Ostrołęckiej, Łowickiej, Bocznej, Dorzecznej oraz rzeki Brzuśni i granic miasta Głowno
  Numer uchwały: XLV/298/17
  Data uchwalenia: 2017-06-28

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Sprawdź MPZP w gminie:

MPZP Domaniewice, MPZP Głowno, MPZP Dmosin
Przejdź na nowy: Geoportal Głowno

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: