Obszary chronione Adamówka - przeworski

Ochrona przyrody w Adamówce

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Adamówce? Sprawdź aktualne statystyki dla Adamówki, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Adamówki

obszar chronionego krajobrazu
  • Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu: 13425.0 ha
  • Kuryłowski Obszar Chronionego Krajobrazu: 2.1 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Lasy Sieniawskie: 799.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 2.1 ha
  • : 1.7 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Adamówka

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: