Pozwolenia na budowę Małkinia Górna - ostrowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Małkini Górnej

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Małkini Górnej. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Małkini Górnej. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Małkini Górnej

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Małkini Górnej. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW ( ETAP-III )
  Nr wniosku/zgłoszenia: SIP.AB.6740.1.55.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-15
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ostrowia Mazowiecka, ul. 3 maja 68, 07-300 Ostrowia Mazowiecka
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW ( ETAP-II )
  Nr wniosku/zgłoszenia: SIP.AB.6740.1.40.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-02
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ostrowia Mazowiecka, ul. 3 maja 68, 07-300 Ostrowia Mazowiecka
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW ( ETAP-II )
  Nr wniosku/zgłoszenia: SIP.AB.6740.1.40.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-02
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ostrowia Mazowiecka, ul. 3 maja 68, 07-300 Ostrowia Mazowiecka
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW
  Nr wniosku/zgłoszenia: SIP.AB.6740.1.27.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-22
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ostrowia Mazowiecka, ul. 3 maja 68, 07-300 Ostrowia Mazowiecka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 110 kV z siecią telekomunikacyjną do zasilania podstacji trakcyjnej PT Sadowe Węgierskie na działce nr ew. 797/70 w m. Małkinia Górna powiat ostrowski
  Nr wniosku/zgłoszenia: WI-I.7840.7.95.2020.HP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-25
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Mazowiecki - Delegatura w Ostrołęce, ul. Gorbatowa 15, 07-410 Ostrołęka
  Status: Decyzja pozytywna
 • zewnętrzna instalacja wewnętrzna wraz z wewnętrzną instalacja do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: SIP.AB.6740.1.492.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Ostrowia Mazowiecka, ul. 3 maja 68, 07-300 Ostrowia Mazowiecka
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowę budynku garażowo-gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: SIP.AB.6740.1.513.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ostrowia Mazowiecka, ul. 3 maja 68, 07-300 Ostrowia Mazowiecka
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbudowę z przebudową i nadbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: SIP.AB.6740.1.514.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-18
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ostrowia Mazowiecka, ul. 3 maja 68, 07-300 Ostrowia Mazowiecka
  Status: Decyzja pozytywna
 • przebudowę i rozbudowę linii technologicznej do produkcji włókien mineralnych oznaczonej jako MAL5 wraz z infrastrukturą produkcji pomocniczej i magazynowej, zlokalizowanej w zakładzie produkcyjnym ROCKWOOL POLSKA Sp. z O.O. w Małkini Górnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: SIP.AB.6740.1.475.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-16
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ostrowia Mazowiecka, ul. 3 maja 68, 07-300 Ostrowia Mazowiecka
  Status: Decyzja pozytywna
 • zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa
  Nr wniosku/zgłoszenia: SIP.AB.6740.1.463.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-14
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Ostrowia Mazowiecka, ul. 3 maja 68, 07-300 Ostrowia Mazowiecka
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Małkinia Górna

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: