Obszary chronione Babice - chrzanowski

Ochrona przyrody w Babicach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Babicach? Sprawdź aktualne statystyki dla Babic, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Babic

park krajobrazowy
  • Tenczyński Park Krajobrazowy - otulina: 4601.0 ha
  • Tenczyński Park Krajobrazowy: 519.0 ha
rezerwat
  • Lipowiec - otulina: 26.0 ha
  • Bukowica: 22.0 ha
  • Lipowiec: 11.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Dolnej Skawy: 807.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Babice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: