Geoportal Alwernia - Alwernia - Obszary chronione Alwernia - Alwernia

Obszary chronione Alwernia - Alwernia

Ochrona przyrody w Alwernii

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Alwernii? Sprawdź aktualne statystyki dla Alwernii, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Alwernii

park krajobrazowy
  • Rudniański Park Krajobrazowy: 3310.0 ha
  • Tenczyński Park Krajobrazowy: 1341.0 ha
  • Tenczyński Park Krajobrazowy - otulina: 278.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Rudno: 51.0 ha
  • Wiśliska: 24.0 ha
stanowisko dokumentacyjne
  • Odsłonięcie geologiczne (gm. Alwernia): 0.27 ha
rezerwat
  • Dolina Potoku Rudno: 27.0 ha
  • Dolina Potoku Rudno - otulina: 23.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Dolnej Skawy: 213.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Babice, Ochrona przyrody Czernichów
Przejdź na nowy: Geoportal Alwernia

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: