Obszary chronione Białaczów - opoczyński

Ochrona przyrody w Białaczowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Białaczowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Białaczowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Białaczowa

użytek ekologiczny
  • : 0.7 ha
  • : 0.41 ha
  • : 0.34 ha
  • : 0.27 ha
  • : 0.19 ha
  • : 0.17 ha
  • : 0.14 ha
  • : 0.09 ha
rezerwat
  • Białaczów: 22.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: