Obszary chronione Gowarczów - konecki

Ochrona przyrody w Gowarczowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Gowarczowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Gowarczowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Gowarczowa

obszar chronionego krajobrazu
  • Lasy Przysusko-Szydłowieckie: 4351.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Brzeźnicka: 544.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 25.0 ha
  • użytek 184: 0.01 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Gielniów, Ochrona przyrody Białaczów

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Białaczów