Pozwolenia na budowę Białopole - chełmski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Białopolu

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Białopola. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Białopolu. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Białopolu w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Białopolu dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Białopolu wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Białopola

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Białopolu. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Nabudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmiana sposobu użytkowani pomieszczeń poddasza; wymiana konstrukcji i pokrycia dachu budynku mieszkalnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 31412/2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-10-18
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: nadbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa i rozbiórka sieci elektronergetycznej SN 15kV i nN 0,4 kv zasilającej budynki mieszkalne. Budowa linii elekroenergetycznej SN 15 kV; Raciborowice dz. 734, 738, 739, 741 Strzelce Kolonia; 208; Horeszkowice dz. 87, 88/3, 88/4, 88/2, 91/1, 91/2, 92/1, 92/2, 92/3, 93, 95, 96/1, 96/2, 97/3, 97/5, 98/5, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109/1, 109/2, 110/1, 111/1, 112/1, 113, 114/1, 114/2, 115, 116, 117, 118 Budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV: Horeszkowice dz. nr 87, 98/5, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 71, 69/4, 69/3, 69/1, 70, 108, 109/1, 109/2, 110/1, 110/2, 111/1, 112/1, 113, 114/1, 114/2, 115, 116, 117, 118, 73/19, 73/20, 73/6, 73/7, 73/4, 122, 73/13, 73/16, 73/11, 73/18, 73/17, 82/2, 82/1.Rozbiórka linii elektroenergetycznej SN 15kV - Raciboroowice dz. nr 769/3, 766, 767, 760, 810/5, 810/3, 754, 753, 752/1, 751, 750, 747, 746 Strzelce dz. nr 885. Horeszkowice dz. 90, 91/1, 91/2, 89, 92/1, 93, 95, 96/1, 97/4, 98/4, 98/5, 99, 100, 101, 102, 103, 87, 104, 105, 106, 107, 108, 109/1, 109/2, 110/3, 111/2, 112/2, 113, 114/2, 115, 116, 117, 118. Rozbiórka linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV - Horeszkowice dz. nr 96/2, 97/3, 97/5, 98/3, 98/5, 99, 100, 101, 102, 87, 63, 62, 123, 104, 105, 24, 71, 69/4, 69/3, 70, 68, 111/1, 112/1, 113, 114/1, 118, 72, 73/19, 73/20, 73/6, 73/7, 73/4, 120/2, 121, 73/13, 73/16, 73/11, 73/18, 73/17, 82/2, 82/1, 83. Strzelce dz. 887/2, 887/1
  Nr wniosku/zgłoszenia: 30189/2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-10-08
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Nr wniosku/zgłoszenia: 26296/2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-09-04
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: 1. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2. Zew. instalacjami wod-kana energetyczna 3. Budowa zbiornika na ścieki V=10 m3
  Nr wniosku/zgłoszenia: 24402/2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-08-13
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa i nadbudowa ze zmianą konstrukcji dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 20953/2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-07-08
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wiaty stalowej z przeznaczeniem na przechowywanie i magazynowanie pasz objętościowych- siana i słomy
  Nr wniosku/zgłoszenia: 18459/2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-06-11
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana pozwolenia na budowę nr 546/16 z dn. 15.12.2016, znak: AB.6740.558.2016
  Nr wniosku/zgłoszenia: 14127/2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-04-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Stacja transmisyjna WA-0120 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilania. Inwestycja celu publicznego pod nazwą: "Budowa stacji transmisyjnej wraz z wieżą telekomunikacyjną zlokalizowana na terenie części działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 149 położonej w miejscowości Kurmanów, gmina Białopole"
  Nr wniosku/zgłoszenia: 6579/2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-02-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa mostu Nr JNI01028853 i nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1858L w miejscowości Buśno, gm. Białopole w zakresie od km 0+025 do km 1+015
  Nr wniosku/zgłoszenia: 37594/2018
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2018-12-12
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny wraz z infrastrukturą techniczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: 31081/2018
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2018-10-05
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Budynki - przetargi publiczne Wojsławice
Nieruchomości Wojsławice