Pozwolenia na budowę Żmudź - chełmski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Żmudzi

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Żmudzi. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Żmudzi. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Żmudzi

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Żmudzi. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budynek mieszkalny jednorodzinny z instal. elektryczna odc. zew. WLZ, instalacją wodociągową instalacją ciepłowniczą. Budynek gospodarczy na cele rolne z instalacją elektryczną, odc. zew. instal. kanalizacji i przyłącze wody
  Nr wniosku/zgłoszenia: 14015/2021/rkp
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-05
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa hali magazynowej prefabrykowanej z metalu z wew. inst. elektr., WLZ, wew. inst. hydratową ppoż.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 169/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-02
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraśnik, ul. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zew. doziemną zalicznikową instalacją energetyczną nn oraz doziemnym odcinkiem instalacji wodociągowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 8883/2021/RKP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-22
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek gospodarczy na cele rolnicze
  Nr wniosku/zgłoszenia: 5103/2021/RKP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-17
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa pawilonu handlowego z częścią biurowo-socjalną, instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, elektryczną, c.o., went. mechanicznej: instalacjami zew.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 3379/2021/RKP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-03
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa oraz przebudowa budynku mieszkalnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 39803/2020/RKP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • "Adaptacja pomieszczeń przy szkole Podstawowej w Żmudzi na potrzeby Oddziału Przedszkolnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 39084/2020/RKP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-22
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z odcinkami doziemnymi instalacji kanalizacyjnej i energetycznej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 38504.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-16
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa oświetlenia przy budynku Urzędu Gminy Żmudź w ramach zadania pn,, Zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku Urzędu Gminy Żmudź -
  Nr wniosku/zgłoszenia: 37425.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-07
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Linia kablowa nn od słupa linii napowietrznej nn nr 2 poprzez szafę kablowo-pomiarową SK+1P do słupa linii napowietrznej nn nr 16 (9/7).Budowa przyłącza kablowego złącza licznikowego zlokalizowanego na dz. nr 80. Wymiana słupa linii napowietrznej nn nr 10 (9/1). Wymiana przyłącza napowietrznego nn zasilającego budynek zlokalizowany na dz. nr 69. Rozbiórka przyłącza napowietrznego zasilającego budynek mieszkalny zlokalizowany na dz. nr 80
  Nr wniosku/zgłoszenia: 35634/2020/RKP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-18
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chełm,
  Status: Brak sprzeciwu

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: