Geoportal Białowieża - hajnowski - Obszary chronione Białowieża - hajnowski

Obszary chronione Białowieża - hajnowski

Ochrona przyrody w Białowieży

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Białowieży? Sprawdź aktualne statystyki dla Białowieży, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Białowieży

obszar chronionego krajobrazu
 • Puszcza Białowieska: 14253.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Puszcza Białowieska: 20312.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 40.0 ha
 • : 3.6 ha
 • : 3.2 ha
 • : 2.4 ha
 • : 2.0 ha
 • : 1.9 ha
 • : 1.1 ha
 • : 0.87 ha
 • : 0.71 ha
 • : 0.6 ha
 • : 0.47 ha
 • : 0.45 ha
 • : 0.32 ha
 • : 0.28 ha
park narodowy
 • Białowieski Park Narodowy: 6055.0 ha
 • Białowieski Park Narodowy - otulina: 2254.0 ha
rezerwat
 • Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej: 3070.0 ha
 • Rezerwat Krajobrazowy Władysława Szafera: 656.0 ha
 • Kozłowe Borki: 244.0 ha
 • Podcerkwa: 228.0 ha
 • Wysokie Bagno: 79.0 ha
 • Podolany: 15.0 ha
 • Pogorzelce: 7.6 ha
 • Przewłoka: 0.03 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Puszcza Białowieska: 20312.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Hajnówka, Ochrona przyrody Narewka
Przejdź na nowy: Geoportal Białowieża

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: