Obszary chronione Narewka - hajnowski

Ochrona przyrody w Narewce

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Narewce? Sprawdź aktualne statystyki dla Narewki, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Narewki

obszar chronionego krajobrazu
 • Puszcza Białowieska: 24888.0 ha
 • Dolina Narwi: 4501.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Puszcza Białowieska: 20707.0 ha
 • Ostoja w Dolinie Górnej Narwi: 1470.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 20.0 ha
 • : 4.3 ha
 • : 3.9 ha
 • : 3.5 ha
 • : 3.3 ha
 • : 3.1 ha
 • : 2.9 ha
 • : 1.2 ha
 • : 1.2 ha
park narodowy
 • Białowieski Park Narodowy: 4461.0 ha
 • Białowieski Park Narodowy - otulina: 1355.0 ha
rezerwat
 • Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej: 1660.0 ha
 • Siemianówka: 225.0 ha
 • Dolina Waliczówki: 45.0 ha
 • Gnilec: 37.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Puszcza Białowieska: 20707.0 ha
 • Dolina Górnej Narwi: 765.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Działki na sprzedaż Narewka - hajnowski: 1 Budynki na sprzedaż Narewka - hajnowski: 1 Nieruchomości Hajnówka