Pozwolenia na budowę Bircza - przemyski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Birczy

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Birczy. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Birczy. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Birczy w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Birczy dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Birczy wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Birczy

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Birczy. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa elektroenergetycznej podzmienej linii kablowej SN (15 kV) oraz dwóch stanowisk słupowych SN (15 kV)
  Nr wniosku/zgłoszenia: UAB-II-A7.6740.35.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-24
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Przemyśl, pl. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: UAB-II-A7.6740.33.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-13
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Przemyśl, pl. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa słupowej stacji transformatorowej "Bircza 16" wraz z podziemną siecią kablową SN 15 kV, przebudowa słupa nr 9 i dobudowa uziomu do ww. słupa w istniejacej sieci 15kV i budowy podziemnje sieci kablowej 0,4 kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: UAB-II-A7.640.32.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-07
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Przemyśl, pl. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka istniejącej sieci napowietrznej SN 15 kV w pasie drogowym drogi krajowej Nr 28 Zator – Medyka od km 303+199 do km 303+204 w miejscowości Kuźmina gmina Bircza.
  Nr wniosku/zgłoszenia: I-XII.7841.6.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-10
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Wojewoda Podkarpacki - Delegatura w Przemyślu, ul. Mickiewicza 10, 37-700 Przemyśl
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa elektroenergetycznych sieci kablowych SN 15 kV wraz ze słupem SN
  Nr wniosku/zgłoszenia: UAB-II-A7.6740.30.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-10
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Przemyśl, pl. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku o konstrukcji stalowej wraz z budowa ekranu izolacyjnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: UAB-II-A7.6740.26.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-09
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Przemyśl, pl. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa elektroenergetycznej podziemnje sieci kablowej średniego napięcia SN 15 kV, budowę i przebudowę słupów średniego napięcia SN 15 kV oraz zmiana lokalizacji słupa średniego napięcia SN 15 kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: UAB-II-A7.6740.27.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-09
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Przemyśl, pl. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn, elektroenergetycznych podziemnych linii kablowych SN 15 kV i nn 0,4 kV, przebudwę i zmianę lokalizaji słupa średniego napięcia
  Nr wniosku/zgłoszenia: UAB-II-A7.6740.29.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-09
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Przemyśl, pl. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa elektroenergetycznych sieci kablowych SN 15 kV, budowa słupa SN, przebudowa istniejącej stacji transformatorowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: UAB-II-A7.6740.24.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-03
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Przemyśl, pl. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa elektroenergetycznych sieci kablowych SN 15 kV i nn 0,4 kV wraz z przyłączami kablowymi, złączami kablowymi, kalowo-pomiarowymi, licznikowymi i WLZ
  Nr wniosku/zgłoszenia: UAB-II-A7.6740.25.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-03
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Przemyśl, pl. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Dydnia