Obszary chronione Bircza - przemyski

Ochrona przyrody w Birczy

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Birczy? Sprawdź aktualne statystyki dla Birczy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Birczy

obszar chronionego krajobrazu
 • Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu: 8844.0 ha
 • Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu: 0.27 ha
park krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego: 16558.0 ha
 • Park Krajobrazowy Gór Słonnych: 0.18 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Przemyska: 6131.0 ha
 • Ostoja Góry Słonne: 1678.0 ha
użytek ekologiczny
 • Zespół użytków ekologicznych Lipa: 6.2 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Malawa: 5.6 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Malawa: 5.0 ha
 • Użytek ekologiczny Wola Korzeniecka: 3.9 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Malawa: 3.7 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Brzeżawa: 3.0 ha
 • Użytek ekologiczny Rudawka: 2.6 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Krajna: 2.3 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Sufczyna: 2.2 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Łomna: 1.8 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Leszczawa Dolna: 1.5 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Lipa: 1.4 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Stara Bircza: 1.4 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Malawa: 1.3 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Łomna: 1.3 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Dobrzanka: 1.2 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Brzuska: 1.2 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Leszczawa Dolna: 1.2 ha
 • Użytek ekologiczny Roztoka: 1.2 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Leszczawa Dolna: 1.0 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Brzuska: 0.91 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Łomna: 0.86 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Krajna: 0.84 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Leszczawa Dolna: 0.83 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Malawa: 0.81 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Lipa: 0.76 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Brzeżawa: 0.73 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Leszczawa Dolna: 0.71 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Łomna: 0.56 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Łomna: 0.54 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Łomna: 0.53 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Łomna: 0.48 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Brzuska: 0.45 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Brzeżawa: 0.42 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Leszczawa Dolna: 0.38 ha
 • : 0.36 ha
 • Użytek ekologiczny Kuźmina: 0.35 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Leszczawa Dolna: 0.32 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Łomna: 0.3 ha
 • : 0.27 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Leszczawa Dolna: 0.25 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Łomna: 0.22 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Dobrzanka: 0.21 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Brzeżawa: 0.19 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Leszczawa Dolna: 0.17 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Łomna: 0.17 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Krajna: 0.16 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Krajna: 0.12 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Leszczawa Górna: 0.12 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Łomna: 0.11 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Dobrzanka: 0.09 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Łomna: 0.08 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Leszczawa Górna: 0.06 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Krajna: 0.06 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Krajna: 0.04 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Stara Bircza: 0.03 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Krajna: 0.02 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Malawa: 0.01 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Sufczyna: 0.01 ha
 • Zespół Użytków Ekologicznych Trójca: 0.01 ha
stanowisko dokumentacyjne
 • Trakcjonity z Rudawki: 0.11 ha
 • Flisz z Leszczawy Dolnej: 0.08 ha
 • Węgiel w Malawie: 0.05 ha
 • Skiba Sufczyny: 0.01 ha
rezerwat
 • Reberce: 190.0 ha
 • Krępak: 137.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Pogórze Przemyskie: 17047.0 ha
 • Góry Słonne: 0.3 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Bircza

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: