Geoportal Bobrowice - krosnieński - Obszary chronione Bobrowice - krosnieński

Obszary chronione Bobrowice - krosnieński

Ochrona przyrody w Bobrowicach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Bobrowicach? Sprawdź aktualne statystyki dla Bobrowic, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Bobrowic

obszar chronionego krajobrazu
 • Bronków-Janiszowice: 3427.0 ha
 • Dolina Bobru: 3210.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Dolnego Bobru: 630.0 ha
 • Jezioro Janiszowice: 206.0 ha
 • Dąbrowy Gubińskie: 9.3 ha
użytek ekologiczny
 • Dachowskie Ługi: 247.0 ha
 • OSIEM HEKTARÓW: 16.0 ha
 • DACHÓW: 13.0 ha
 • PRZEŁOM BOBRU: 8.6 ha
 • BAGNA BEJTLICHA: 6.2 ha
 • STRUŻKA: 4.3 ha
 • BOBROWY LAS: 3.9 ha
 • SITOWISKO: 3.5 ha
 • BOBROWE WIERZBY: 2.7 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Gubin, Ochrona przyrody Dąbie
Przejdź na nowy: Geoportal Bobrowice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: