Obszary chronione Gubin - krosnieński

Ochrona przyrody w gminie Gubin

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Gubin? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Gubin, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Gubin

obszar chronionego krajobrazu
 • Zachodnie okolice Lubska: 2997.0 ha
 • Dolina Nysy: 2100.0 ha
 • Gubińskie Mokradła: 1627.0 ha
 • Krośnieńska Dolina Odry: 50.0 ha
park krajobrazowy
 • Krzesiński Park Krajobrazowy: 4792.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dąbrowy Gubińskie: 1509.0 ha
 • Krośnieńska Dolina Odry: 1357.0 ha
 • Jeziora Brodzkie: 107.0 ha
 • Mierkowskie Wydmy: 58.0 ha
użytek ekologiczny
 • ŁOMY: 24.0 ha
 • SUMIKI: 22.0 ha
 • TATARAK: 11.0 ha
 • GŁĘBNO: 11.0 ha
 • WRZOSIEC: 8.5 ha
 • TRZY TOPOLE: 8.2 ha
 • SZUWAR: 7.8 ha
 • TOPIEL I: 6.7 ha
 • PŁOCIE: 6.0 ha
 • MOKRE: 5.5 ha
 • STAWY: 5.0 ha
 • KOPERNO: 4.3 ha
 • TOPIEL II: 3.4 ha
 • POLANA: 2.6 ha
 • ROWY: 2.1 ha
 • GROBLA: 2.0 ha
 • TURZYCA: 1.9 ha
 • BABRZYSKO: 1.5 ha
 • CHOCIEJÓW: 1.4 ha
 • NYSA: 1.3 ha
 • ROSICZKA: 1.3 ha
 • ŁOZA: 0.67 ha
rezerwat
 • Dębowiec: 10.0 ha
 • Uroczysko Węglińskie: 6.4 ha
 • Gubińskie Mokradła:
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Środkowej Odry: 1032.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Gubin

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: