Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Brzeźnio - sieradzki

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Brzeźnio

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Brzeźniu i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Brzeźniu, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Brzeźnio

Sprawdź MPZP Brzeźnio dla dowolnej działki w Brzeźniu. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XXVIII/169/2013 Rady Gminy Brzeźnio z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Rydzew Gmina Brzeźnio
  Numer uchwały: XXVIII/169/2013
  Data uchwalenia: 2013-04-09
 • Uchwała nr XXIV/144/2012 Rady Gminy Brzeźnio z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Rydzew Gmina Brzeźnio
  Numer uchwały: XXIV/144/2012
  Data uchwalenia: 2012-12-18
 • Uchwała nr XXIV/145/2012 Rady Gminy Brzeźnio z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Wierzbowa, Gmina Brzeźnio
  Numer uchwały: XXIV/145/2012
  Data uchwalenia: 2012-12-18
 • UCHWAŁA Nr XXX/190/06 RADY GMINY W BRZEŹNIU z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeźnio w zakresie wyznaczenia terenów przeznaczonych do zalesienia.
  Numer uchwały: XXX/190/06
  Data uchwalenia: 2006-04-11
 • UCHWAŁA Nr VII/66/03 RADY GMINY BRZEŹNIO z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeźnio w części obejmującej działki nr 96/3, 97/7, 97/8, 97/9, 97/10, 97/11, 97/12, 97/13, 97/16, 97/17, 97/18, 97/20, 97/21, 97/22, 97/23, 97/24, 97/25, 97/26, 97/27, 97/28, 97/29, 97/30, 97/31, 97/32, 97/33, 97/34 położone we wsi Stefanów Ruszkowski.
  Numer uchwały: VII/66/03
  Data uchwalenia: 2003-08-29
 • UCHWAŁA Nr III/24/02 RADY GMINY W BRZEŹNIU z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeźnio w części obejmującej działki nr 41, 230, 23, 24, 25, 26, 27, 29/16, 29/15, 29/14, 29/13, 29/12, 29/11, 29/10, 29/9, 29/8, 29/7, 29/6, 29/5, 29/4, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 30/9, 30/10, 30/11, 30/12, 30/13, 30/14, 30/15, 31/2, 31/1, 32, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 497 (rysunek 1), położone we wsi Ruszków oraz działki nr 229/1, 229/3, 229/4, 229/5, 229/6, 229/7, 229/8, 229/10, 229/12, 229/13, 229/14, 229/15, 229/16, 229/17, 229/18, 229/19, 229/20, 229/21, 229/22, 229/23, 229/24, 229/25, 229/26, 229/27, 229/28, 229/29, 229/30, 229/31, 229/32, 229/33, 229/34, 229/35, 229/36, 229/37, 229/38, 229/39, 229/40, 229/41, 229/42, 229/43, 229/44, 229/45, 226/1, 226/2, 226/3, 226/4, 226/5, 226/6, 226/7, 226/9, 226/8, 226/10, 226/11, 226/12, 226/13, 226/14, 226/15, 226/17, 226/18, 226/19, 226/20, 226/21, 226/22, 226/23, 226/24, 226/25, 226/26, 577 (rysunek 1) 79/3, 79/4, 79/5, 79/6, 80/4, 80/5, 80/6, 80/7, 601, 602, 603, 604, 605, 606, (rysunek 2) położone we wsi Stefanów Ruszkowski.
  Numer uchwały: III/24/02
  Data uchwalenia: 2002-12-30

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Brzeźnio

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: