Geoportal Buczek - łaski - Obszary chronione Buczek - łaski

Obszary chronione Buczek - łaski

Ochrona przyrody w Buczku

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Buczku? Sprawdź aktualne statystyki dla Buczka, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Buczka

obszar chronionego krajobrazu
  • Środkowej Grabi: 1540.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Zabytkowy Park w Buczku: 1.6 ha
  • Dolina Grabi: 0.04 ha
rezerwat
  • Jodły Łaskie im. Stanisława Kostki Wisińskiego: 0.12 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Buczek

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: