Geoportal Dobroń - pabianicki - Obszary chronione Dobroń - pabianicki

Obszary chronione Dobroń - pabianicki

Ochrona przyrody w Dobroniu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Dobroniu? Sprawdź aktualne statystyki dla Dobronia, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Dobronia

obszar chronionego krajobrazu
 • Środkowej Grabi: 3435.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Grabia: 245.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 20.0 ha
 • : 5.6 ha
 • : 2.5 ha
 • : 1.4 ha
 • : 1.1 ha
 • : 0.93 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Dolina Grabi: 464.0 ha
 • Dobroń: 221.0 ha
 • Mogilno: 66.0 ha
 • Kolumna - Las: 0.08 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Dobroń

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: