Obszary chronione Budzyń - chodzieski

Ochrona przyrody w Budzyniu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Budzyniu? Sprawdź aktualne statystyki dla Budzynia, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Budzynia

obszar chronionego krajobrazu
  • Dolina Noteci: 7.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 212.0 ha
  • : 116.0 ha
  • : 0.52 ha
rezerwat
  • Źródliska Flinty - otulina: 13.0 ha
  • Źródliska Flinty: 12.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: