Geoportal Burzenin - sieradzki - Obszary chronione Burzenin - sieradzki

Obszary chronione Burzenin - sieradzki

Ochrona przyrody w Burzeninie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Burzeninie? Sprawdź aktualne statystyki dla Burzenina, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Burzenina

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki: 4306.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 4.4 ha
  • : 2.1 ha
  • : 0.96 ha
  • : 0.75 ha
  • : 0.29 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Góry Wapienne: 3.6 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Burzenin

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: