Obszary chronione Sieradz - sieradzki

Ochrona przyrody w gminie Sieradz

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Sieradz? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Sieradz, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Sieradz

obszar chronionego krajobrazu
  • Nadwarciański: 5142.0 ha
park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki: 1706.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 5.3 ha
  • : 0.49 ha
  • : 0.17 ha
rezerwat
  • Półboru: 56.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Zbiornik Jeziorsko: 719.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Sieradz

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: