Obszary chronione Cedry Wielkie - gdański

Ochrona przyrody w Cedrach Wielkich

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Cedrach Wielkich? Sprawdź aktualne statystyki dla Cedr Wielkich, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Cedr Wielkich

obszar chronionego krajobrazu
  • Żuław Gdańskich: 12354.0 ha
  • Środkowożuławski: 2.9 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Dolnej Wisły: 733.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Cedry Wielkie

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: