Obszary chronione Gdańsk

Ochrona przyrody w Gdańsku

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Gdańsku? Sprawdź aktualne statystyki dla Gdańska, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Gdańska

obszar chronionego krajobrazu
 • Żuław Gdańskich: 2435.0 ha
 • Wyspy Sobieszewskiej: 1360.0 ha
 • Otomiński Obszar Chronionego Krajobrazu: 372.0 ha
 • Środkowożuławski: 1.8 ha
park krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy - otulina: 2531.0 ha
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy: 2347.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja w Ujściu Wisły: 399.0 ha
 • Twierdza Wisłoujście: 16.0 ha
 • Bunkier w Oliwie: 0.13 ha
użytek ekologiczny
 • Karasiowe Jeziorka: 44.0 ha
 • Zielone Wyspy: 39.0 ha
 • Łozy w Kiełpinie: 8.3 ha
 • : 6.2 ha
 • Dolina Czystej Wody: 2.7 ha
 • Wydma w Górkach Zachodnich: 2.3 ha
 • Torfowisko Smęgorzyńskie: 1.2 ha
 • Migowska Bielawa: 0.77 ha
 • Salwinia w Owczarni: 0.5 ha
 • Prochownia pod Kasztanami: 0.48 ha
 • Fort Nocek: 0.2 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Dolina Strzyży: 382.0 ha
 • Dolina Potoku Oruńskiego: 82.0 ha
rezerwat
 • Ptasi Raj: 190.0 ha
 • Dolina Strzyży - otulina: 40.0 ha
 • Dolina Strzyży: 38.0 ha
 • Mewia Łacha: 22.0 ha
 • Źródliska w dolinie Ewy: 12.0 ha
 • Wąwóz Huzarów: 2.9 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Ujście Wisły: 484.0 ha
 • Dolina Dolnej Wisły: 97.0 ha
 • Zatoka Pucka: 34.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Gdańsk

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: