Geoportal Ciechanów - ciechanowski - Pozwolenia na budowę Ciechanów - ciechanowski

Pozwolenia na budowę Ciechanów - ciechanowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Ciechanów

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Ciechanów. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Ciechanów. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Ciechanów

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Ciechanów. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • zmiana pozwolenia na budowę nr 450/2020 z dnia 03.08.2020 r., WAB.6740.364.2020.KHM
  Nr wniosku/zgłoszenia: WABiI.6740.341.2021.MG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-06-02
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Ciechanów, ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana pozwolenia na budowę nr 454/2020 z dnia 03.08.2020 r., znak: WAB.6740.366.2020.KHM
  Nr wniosku/zgłoszenia: WABiI.6740.342.2021.MG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-06-02
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Ciechanów, ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana decyzji nr 455/2020 z dnia 03.08.2020 r., znak: WAB.6740.361.2020.KHM oraz decyzji nr 130/2021 znak: WABiI. 6740.11.2021.MG
  Nr wniosku/zgłoszenia: WABiI.6740.340.2021.MG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-06-02
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Ciechanów, ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym naziemnym zbiornikiem o pojemności V=4850 L oraz wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: WABiI.6740.336.2021.MG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-31
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Ciechanów, ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: IRŚ.6740.266.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mława, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: WABiI.6740.263.2021.KP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-23
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Ciechanów, ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego według projektu gotowego oraz zbiornika na nieczystości ciekłe
  Nr wniosku/zgłoszenia: WABiI.6740.260.2021.MG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-23
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ciechanów, ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
  Nr wniosku/zgłoszenia: WABiI.6743.4.83.2021.KP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-21
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ciechanów,
  Status: Brak sprzeciwu
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu gotowego DOM W MALINÓWKACH (G2) lustrzane odbicie oraz zbiornik na ścienki socjalno bytowe o poj 10 m3
  Nr wniosku/zgłoszenia: WABiI.6740.245.2021.MG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ciechanów, ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu indywidualnego. Budowa bezodpływowego szczelnego zbiornika ścieków
  Nr wniosku/zgłoszenia: WABiI.6740.244.2021.MG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ciechanów, ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Ciechanów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: