Geoportal Ciechanów - ciechanowski - Obszary chronione Ciechanów - ciechanowski

Obszary chronione Ciechanów - ciechanowski

Ochrona przyrody w gminie Ciechanów

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Ciechanów? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Ciechanów, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Ciechanów

obszar chronionego krajobrazu
  • Nadwkrzański: 5103.0 ha
  • Krośnicko-Kosmowski: 685.0 ha
rezerwat
  • Modła:

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Ciechanów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: