Geoportal Sońsk - ciechanowski - Pozwolenia na budowę Sońsk - ciechanowski

Pozwolenia na budowę Sońsk - ciechanowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Sońsku

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Sońska. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Sońsku. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Sońska

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Sońsku. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: WABiI.6740.287.2021.EK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-04
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ciechanów, ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa naziemnej instalacji zbiornikowej gazu płynnego V = 2700 l oraz wewnętrznej instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: WABiI.6740.267.2021.KP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Ciechanów, ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów
  Status: Decyzja pozytywna
 • projekt zamienny do pozwolenia na budowę nr 3/2019 z dnia 03.01.2019
  Nr wniosku/zgłoszenia: WABiI.6740.264.2021.EK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ciechanów, ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynek gospodarczy na sprzę rolniczy i płody rolne
  Nr wniosku/zgłoszenia: WABiI.6740.246.2021.EK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ciechanów, ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynek mieszkalny jednorodzinny typ "Szafirów 2L-6358", budowa szczelnego zbiornika na ścieki bytowe
  Nr wniosku/zgłoszenia: WABiI.6740.237.2021.EK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ciechanów, ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynek mieszkalny jednorodzinny typ "Dario-L", budowa szczelnego zbiornika na ścieki bytowe
  Nr wniosku/zgłoszenia: WABiI.6740.238.2021.EK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ciechanów, ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynek mieszkalny jednorodzinny, instalacji sanitarnej z szambem o pojemności V=10,00 m
  Nr wniosku/zgłoszenia: WABiI,6740.236.2021.EK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-13
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ciechanów, ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbudowa budynku inwentarskiego
  Nr wniosku/zgłoszenia: WABiI.6740.229.2021.EK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-12
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ciechanów, ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów
  Status: Decyzja pozytywna
 • przebudowa i rozbudowa wiaty oraz jej zmiany sposobu użytkowania na funkcję gospodarczą
  Nr wniosku/zgłoszenia: WABiI.6740.191.2021.EK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-29
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ciechanów, ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów
  Status: Decyzja pozytywna
 • przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego zblokowanego z istniejącym budynkiem gospodarczym
  Nr wniosku/zgłoszenia: WABiI.6740.189.2021.EK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ciechanów, ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Sońsk

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: