Geoportal Czerwińsk nad Wisłą - Pozwolenia na budowę Czerwińsk nad Wisłą

Pozwolenia na budowę Czerwińsk nad Wisłą

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Czerwińsku nad Wisłą

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Czerwińska nad Wisłą. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Czerwińsku nad Wisłą. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Czerwińska nad Wisłą

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Czerwińsku nad Wisłą. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.6.87.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-10
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowę budynku magazynowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.214.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-14
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • Wewnętrzna instalacja gazowa na gaz propan dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.129.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-17
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny, przydomowa oczyszczalnia ścieków z instalacją, wlz
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.119.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • Remont i konserwacja budynku kościoła
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.71.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynek mieszkalny jednorodzinny, wewnętrzna linia zasilajaca, zbiornik gazowy V=2700L z zewnętrzną instalacją, przyłącze wodociągowe, szczelny zbiornik bezodpływowy z zewnętrzną instalacją
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.25.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-20
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynek mieszkalny jednorodzinny, szczleny zbiornik bezodpływowy z zewnętrzną instalacją, przyłącze wodociągowe, wewnętrzna linia zaislająca
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.13.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • instalacja zbiornikowa gazu płynnego z pojedynczym naziemnym zbiornikiem o pojemności V=4850l oraz wewnętrzna instalacja gazowa w budynku gospodarczym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.9.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-11
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie wieży i wzmocnieniu jej fundamentów
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.955.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-21
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: odbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, szczelny zbiornik bezopływowy z instalacją, wewnętrznej linii zasilającej,
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.943.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-17
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: