Geoportal Załuski - płoński - Pozwolenia na budowę Załuski - płoński

Pozwolenia na budowę Załuski - płoński

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Załuskach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Załusk. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Załuskach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Załusk

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Załuskach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku i instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o poj. V=4850 l
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.6.77.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-30
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Naziemnej instalacji zbiornikowej gazu płynnego V=6400 L oraz wewnętrznej instalacji gazowej w budynku gospodarczym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.212.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-14
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przyłącza wodociągowego, wewnętrznej linii zasilającej, szczelnego zbiornika z instalacją
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.199.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-08
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny, przyłącze wodociągowe, gazowe, szambo, wlz
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.196.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnegow zabudowie zagrodowej, wewnętrznej linii zasilającej, przyłącza wodociągowego, zbiornika na gaz o poj. V=4850L z instalacją oraz zbiornika szczelnego bezodpływowego z instalacją
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.92.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-01
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbórka elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN - 15 kV numer 0750150031166 nad DK7 relacji Płońsk-Czosnów w 11,963 km.
  Nr wniosku/zgłoszenia: WI-I.7841.1.1.2021.AT
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-10
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Wojewoda Mazowiecki - Delegatura w Ostrołęce, ul. Gorbatowa 15, 07-410 Ostrołęka
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.974.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-30
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • Wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.6.170.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-18
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk,
  Status: Brak sprzeciwu
 • wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnnym oraz zbiornik na gaz o poj. V=2700 z instalacją
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.60.2019-2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-04
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • sieć kablowa elektroenergetyczna nn 0,4kV wraz z szafką pomiarową
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.6.146.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-19
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk,
  Status: Brak sprzeciwu

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Załuski

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: