Geoportal Czerwińsk nad Wisłą - Obszary chronione Czerwińsk nad Wisłą

Obszary chronione Czerwińsk nad Wisłą

Ochrona przyrody w Czerwińsku nad Wisłą

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Czerwińsku nad Wisłą? Sprawdź aktualne statystyki dla Czerwińska nad Wisłą, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Czerwińska nad Wisłą

obszar chronionego krajobrazu
  • Nadwiślański (powiat płoński, płocki i sochaczewski): 3719.0 ha
  • Naruszewski: 7.0 ha
  • Warszawski: 1.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Kampinoska Dolina Wisły: 913.0 ha
park narodowy
  • Kampinoski Park Narodowy - otulina: 570.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Środkowej Wisły: 810.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: