Pozwolenia na budowę Czyże - hajnowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Czyżach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Czyż. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Czyżach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Czyż

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Czyżach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Rozbiórka napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na odcinkach A-B, B-C, B-D
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6741.9.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego wraz ze zbiornikiem szczelnym na nieczystości ciekłe o poj. 10 m3 w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.61.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-25
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.44.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-08
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka
  Status: Decyzja pozytywna
 • - zmiana decyzji nr 58/18 z dnia 30.03.2018 r. (znak: AB.6740.35.2018) zmienionej decyzją nr 230/19 z dnia 23.10.2019 r. (znak: AB.6740.242.2019) dotyczącej budowy elektrowni fotowoltaicznej „PV Wólka I” do mocy 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie zmiany dla inwestycji – budowa elektrowni słonecznej mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.31.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-24
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa podziemnje linii elektroenergetycznje średniego napięcia 15kV, napowietrznej stacji transformatorowej i podziemnego przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.320.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-30
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej,
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.296.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-02
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.207.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-21
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa hali magazynowej na płody rolne
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.123.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana pozwolenia na budowę AB.6740.268.2018 na rozbudowę i przebudowę isteniejącego budynku swietlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Dzienny Dom Pomocy w zakresie zmian objętych uzgodnieniem zabezpieczenia przeciwpożarowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.97.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-04-16
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6741.7.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-03-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Czyże

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: