Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Czyże - hajnowski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Czyże

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Czyżach i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Czyżach, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Czyże

Sprawdź MPZP Czyże dla dowolnej działki w Czyżach. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr 35.181.2014 Rady Gminy Czyże z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czyże z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych
  Numer uchwały: 35/181/14
  Data uchwalenia: 2014-07-18
 • Uchwała nr 25.127.2013 Rady Gminy Czyże z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zbiornik małej retencji „Leniewo” wraz z terenami przyległymi
  Numer uchwały: 25/127/13
  Data uchwalenia: 2013-04-30
 • Uchwała nr 8.36.2011 Rady Gminy Czyże z dnia 25 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czyże obejmującego tereny przeznaczone pod kopalnię iłów na gruntach wsi Wólka
  Numer uchwały: 8/36/11
  Data uchwalenia: 2011-05-25
 • Uchwała Nr XIV/73/2000 Rady Gminy Czyże z dnia 27 września 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czyże
  Numer uchwały: XIV/73/00
  Data uchwalenia: 2000-09-27
 • Uchwała Nr XIV/74/2000 Rady Gminy Czyże z dnia 27 września 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego wsi Czyże
  Numer uchwały: XIV/74/00
  Data uchwalenia: 2000-09-27

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Czyże

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: